เติ้งเชา - Deng Chao

邓超
วันเกิด / วันก่อตั้ง
8 กุมภาพันธ์ 1979
ชาย