กงจี้อัน - Andy Gong

龔繼安
วันเกิด / วันก่อตั้ง
15 ตุลาคม 1982
ชาย