หลินจื้ออิง - Jimmy Lin

林志穎 (林志颖) / Lin Chi Ying (Lin Zhi Ying)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
15 ตุลาคม 1974
ชาย