เจิ้นหยวนฉ้าง - Joe Cheng

鄭元暢 / Zheng Yuan Chang
วันเกิด / วันก่อตั้ง
19 มิถุนายน 1982
ชาย