เกาหยวนหยวน - Gao Yuan Yuan

高圆圆 (高圓圓)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
5 ตุลาคม 1979
หญิง