หลีเว่ย - Lee Wei

李威
วันเกิด / วันก่อตั้ง
9 กรกฎาคม 1980
ชาย