จางตงเหลียง - Nicholas Teo

張棟樑 / 张栋梁
วันเกิด / วันก่อตั้ง
29 พฤศจิกายน 1981
ชาย