หรวนจิงเทียน - Ethan Ruan

阮經天
วันเกิด / วันก่อตั้ง
8 พฤศจิกายน 1982
ชาย