ถังอวี่เจ๋อ - Danson Tang

唐禹哲 / Tang Yu Zhe
วันเกิด / วันก่อตั้ง
2 กันยายน 1984
ชาย