ถังเจิ้นกัง - Tang Zhen Gang

唐振剛
วันเกิด / วันก่อตั้ง
13 ตุลาคม 1983
ชาย