หมิงเต้า - Ming Dao

明道 (Ming Dao), 林朝章 (Lin Chao Chang)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
26 กุมภาพันธ์ 1980
ชาย