พานเหว่ยป๋อ - Wilber Pan

潘瑋柏 / Pan Wei Bo
วันเกิด / วันก่อตั้ง
6 สิงหาคม 1980
ชาย