เวยเหลียน - Wei Lian [Lollipop]

威廉 / Wei Lian / William
วันเกิด / วันก่อตั้ง
7 ตุลาคม 1985
ชาย