เฉินป๋อหลิน - Wilson Chen

陳柏霖 (陈柏霖) / Chen Bo Lin
วันเกิด / วันก่อตั้ง
27 สิงหาคม 1983
ชาย