โจวเสี่ยวหาน - Amanda Zhou

周曉涵
วันเกิด / วันก่อตั้ง
8 สิงหาคม 1984
หญิง