หลินจวิ้นเจี๋ย - JJ Lin

林俊杰
วันเกิด / วันก่อตั้ง
27 มีนาคม 1981
ชาย