เฉินเจียฮว่า - Ella Chen [S.H.E.]

陳嘉樺 (陈嘉桦)/ Chen Jia Hua
วันเกิด / วันก่อตั้ง
18 มิถุนายน 1981
หญิง