ซู่ฮุยฉิน - Evonne Hsu

许慧欣 / 許慧欣 / Xu Hui Xin
วันเกิด / วันก่อตั้ง
5 ธันวาคม 1979
หญิง