จางจวินหนิง - Janine Chang

張鈞甯 / Chang Chun Ning (Zhang Jun Ning)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
4 กันยายน 1982
หญิง