ลู่หมิงจิน - Jo'elle Lu

陸明君
วันเกิด / วันก่อตั้ง
4 ธันวาคม 1976
หญิง