หยางเฉิงหลิน - Rainie Yang

楊丞琳 / 杨丞琳 / Yang Cheng Lin
วันเกิด / วันก่อตั้ง
4 มิถุนายน 1984
หญิง