สวีเหว่ยหนิง - Tiffany Xu

許瑋甯 / Xu Wei Ning
วันเกิด / วันก่อตั้ง
7 สิงหาคม 1984
หญิง