ถิงถิง - Guo Ting Ting

郭婷婷
วันเกิด / วันก่อตั้ง
4 พฤศจิกายน 1978
หญิง