สวีเว่ยหลุน - Beatrice Xu

許瑋倫 / Hsu Wei Lun (Xu Wei Lun) / สีว์เหว่ยหลุน
วันเกิด / วันก่อตั้ง
13 พฤศจิกายน 1978
หญิง