กัวฟู่เฉิง - Aaron Kwok

郭富城 , Kwok Fu Shing (Guo Fu Cheng)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
26 ตุลาคม 1965
ชาย