ไต้เจียวเชี่ยน - Shirley Dai

戴娇倩
วันเกิด / วันก่อตั้ง
4 มิถุนายน 1982
หญิง