ฟางจงซิ่น - Alex Fong

方中信 / Fong Chung Sun (Fang Zhong Xin)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
17 มีนาคม 1963
ชาย