ฟางลี่เซิน - Alex Fong

方力申 / Fang Li Shen / Fong Lik Sun
วันเกิด / วันก่อตั้ง
26 กุมภาพันธ์ 1980
ชาย