สวี่จื่ออัน - Andy Hui

許志安 (许志安)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
12 สิงหาคม 1967
ชาย