หลิวจือ - Liu Zi

刘孜
วันเกิด / วันก่อตั้ง
13 พฤศจิกายน 1977
หญิง