หวงจงเจ๋อ - Bosco Wong

黃宗澤 (黄宗泽) , Wong Chung Chak (Huang Zong Ze)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
13 ธันวาคม 1980
ชาย