หลิวซิหมิง - Canti Lau

劉錫明 (刘锡明) / Lau Sik Ming (Liu Xi Ming)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
16 กรกฎาคม 1964
ชาย