เหวินเจ้าหลุน - Deric Wan

溫兆倫 , Wan Siu Lun (Wen Zhao Lun)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
18 พฤศจิกายน 1964
ชาย