จางเหว่ยเจี้ยน - Dicky Cheung

張衛健 (张卫健) / Cheung Wai Kin (Zhang Wei Jian)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
8 กุมภาพันธ์ 1965
ชาย