เจิ้งอี้เจี้ยน - Ekin Cheng

鄭伊健 (郑伊健) / Cheng Yee Kin (Zheng Yi Jian)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
4 ตุลาคม 1967
ชาย