จางเสียว์โหย่ว - Jacky Cheung

張學友 (张学友) / Cheung Hok Yau (Zhang Xue You)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
10 กรกฎาคม 1961
ชาย