จางจื้อหลิน - Julian Cheung

張智霖 (张智霖) , Cheung Chi Lam (Zhang Zhi Lin)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
27 สิงหาคม 1971
ชาย