เจิ้งเจียอิง - Kevin Cheng

鄭嘉穎 (郑嘉颖) , Cheng Ka Wing (Zheng Jia Ying) , Trịnh Gia Vĩnh
วันเกิด / วันก่อตั้ง
15 สิงหาคม 1970
ชาย