กู่จี้จี - Leo Ku

古巨基, Gu Ju Ji
วันเกิด / วันก่อตั้ง
18 สิงหาคม 1972
ชาย