กู่เทียนเล่อ - Louis Koo

古天樂 (古天乐) , Koo Tin Lok (Gu Tian Le)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
21 ตุลาคม 1970
ชาย