จางเจียฮุย - Nick Cheung

張家輝 (张家辉)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
2 ธันวาคม 1967
ชาย