หลินฟง - Raymond Lam

林峰 / Lam Fung (Lin Feng)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
8 ธันวาคม 1979
ชาย