หยูเหวินเล่อ - Shawn Yu

余文樂 (余文乐) / Yu Man Lok (Yu Wen Le)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
13 พฤศจิกายน 1981
ชาย