หงเทียนหมิง - Timmy Hung

洪天明
วันเกิด / วันก่อตั้ง
1 กรกฎาคม 1974
ชาย