จงฮั่นเหลียง - Wallace Chung

鍾漢良 (钟汉良)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
30 พฤศจิกายน 1974
ชาย