ทังอิ๋งอิ๋ง - Angela Tong

湯盈盈 , Tong Ying Ying (Tang Ying Ying)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
30 มิถุนายน 1975
หญิง