จ้าวหย่าจือ - Angie Chiu

趙雅芝 (赵雅芝) , Zhao Ya Zhi, Chiu Ngor Chi, Chiu Nga Chi
วันเกิด / วันก่อตั้ง
15 พฤศจิกายน 1954
หญิง