ซุนลี่ - Sun Li

孙俪
วันเกิด / วันก่อตั้ง
26 กันยายน 1982
หญิง