กวนหย่งเหอ - Ester Kwan

關詠荷 (关咏荷)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
16 กรกฎาคม 1964
หญิง