เฉินฝ่าร่า - Fala Chen

陳法拉 (陈法拉) / Chen Fa La / เฉินฝ่าลา
วันเกิด / วันก่อตั้ง
24 กุมภาพันธ์ 1982
หญิง